ติดต่อลงบ้าน 094 295 1691
ติวานนท์ ปากเกร็ด นนทบุรี
support@ensuremyhome.com

privacy-policy

Terms of Service เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 4 กรกฎาคม 2563

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.ensuremyhome.com (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เรา” หรือ “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) เป็นผู้ดำเนินการ  https://www.ensuremyhome.com (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เว็บไซต์”)

การใช้บริการเว็บไซต์ เป็นการยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และข้อตกลงการใช้บริการของพวกเรา เราสามารถแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อโดยการโพสต์ฉบับแก้ไขลงในเว็บไซต์ ขอให้ถือว่าคุณได้รับทราบและยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการแก้ไขดังกล่าวแล้ว หากคุณได้ใช้เว็บไซต์ หรือบริการต่าง ๆ ของเราต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับ

โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้อย่างรอบคอบเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมทั้งวิธีที่เราจะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวด้วย

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. การใช้บริการ จะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการในการใช้งานเว็บไซต์ กรณีให้ข้อมูลเท็จ เรามีสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  2. ผู้ใดละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล ใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างเพื่อการใช้งานเว็บไซด์ ถือว่ามีความผิด มีโทษตามที่กฎหมายกำหนด
  3. การลงข้อมูลในเว็บของผู้ใช้บริการ หากเกิดความเสียหายต่อสถานที่ หรือ บุคคล ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการลงข้อมูลของผู้ใช้บริการใด ๆ ทั้งสิ้น ทุกกรณี
  4. เราไม่อนุญาตให้ใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร ไม่ละเมิดบุคคลอื่น หากมีการละเมิด ทางเรามีสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการได้
  5. ข้อมูลของผู้ใช้บริการ จะถูกเก็บเป็นความลับ ทางเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณก่อนได้รับอนุญาต ดังนั้นการเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของเราถือว่าคุณได้อนุญาตแล้ว หรือ นอกจากจะได้รับคำขอจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขการเผยแพร่ข้อมูล

1. ห้ามเผยแพร่ข้อมูลซ้ำกันในบัญชีผู้ใช้บริการเดียวกัน หรือบัญชีอื่น ซึ่งมีอยู่แล้วในเว็บไซต์

– ไม่อนุญาตให้มีการใช้ข้อความ หรือ รูปภาพ หรือ ราคา เหมือนกัน ถือว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลซ้ำ

– ไม่อนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์พิเศษในชื่อเรื่อง เช่น @!#$%^&*

2. ไม่อนุญาตใส่คำชวนเชื่อด้านราคา หรือคำซ้ำ ในชื่อเรื่อง เช่น ถูกกก มากกก สุดๆๆๆๆ

3. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพของบุคคลอื่น หรือภาพที่มีลิขสิทธิ์

5. ไม่อนุญาตให้มีข้อความ หรือเนื้อหา ที่แอบแฝงโฆษณาบริการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของตัวสินค้า

7. ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อนามสกุลเดียวกันในหลายบัญชี หากตรวจพบเราจะยกเลิกการใช้บริการได้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา หรือ การยกเลิกการให้บริการต่าง ๆ หรือความเป็นผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า