ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 ฤกษ์ดี ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านใหม่ เปิดกิจการใหม่ ฤกษ์มงคลปี2563

สำหรับท่านที่ต้องการจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้านใหม่ ปลูกเรือน ลงเสาเอก  จดทะเบียนการค้า เปิดกิจการร้านค้า ในปี 2563  นี้ จะได้เป็นสิริมงคล มีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสาย ลงประกาศขายบ้านฟรี

เดือน มกราคม 2563

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 2 (ยี่) ปีกุน  ฤกษ์ดีเป็นมหาสิทธิโชค+ดิถีธงชัย+ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ เปิดกิจการ แต่งงาน ส่งตัวเจ้าสาว

เปิดบัญชีธนาคาร เปลี่ยนชื่อ-สกุล เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น

ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับบุรุษ เช่นร้านเสื้อผ้าชาย ค่ายมวย ร้านตัดผมชาย และเจ้าของงานเป็นผู้ชายก็ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี

เวลา 12.56-13.54น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 14.49-15.44น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา17.12-18.07น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา20.30-21.23น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 2 (ยี่) ปีกุน ฤกษ์ดีเป็นศุภะ ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ลงเสาเอก ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ เปิดกิจการ เปิดบัญชีธนาคาร  เปลี่ยนชื่อ-สกุล  

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 เอารถออกอู่ ถอยรถใหม่ เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น

ยกเว้นคนวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 06.14-07.09น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 07.54-08.41น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  

เวลา 10.21-11.05น. เป็นราชาฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2(ยี่) ปีกุน ฤกษ์ดีเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ เซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อ-สกุล ย้ายบ้าน

เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค

ยกเว้นคนวันพุธ(กลางคืน)และวันจันทร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 14.19-15.14น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 16.40-17.26น. เป็นราชาฤกษ์  

เวลา19.39-20.24น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ตรงกับ แรม 1 ค่ำ เดือน 2 (ยี่) ปีกุน ฤกษ์ดีเป็นราชาโชค+ชัยโชค+อำมฤตโชค+อธิบดี ฤกษ์บน เป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ เซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อ-สกุล ย้ายบ้าน

เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค

ยกเว้นผู้ที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 14.39-15.18น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 16.59-17.48 น.เป็นราชาฤกษ์

เวลา 19.19-20.08 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 2 (ยี่) ปีกุน ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+ดิถีเรียงหมอน+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา ลงเสาเอก ตั้งศาล ปลูกเรือน แต่งงาน

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 จดทะเบียนสมรส เปลี่ยนชื่อ-สกุล เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่  จะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นผู้ที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา  05.19-06.04 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 06.49-07.40 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์  

เวลา 09.21-10.06 น.เป็นราชาฤกษ์  เวลา12.11-13.09 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา13.54-14.39 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา16.08-16.59 น.เป็น เป็นราชาฤกษ์

เวลา18.47-19.35 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 3 ปีกุน ฤกษ์ดีเป็นชัยโชค+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์

เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ เปิดกิจการ เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่

ถอยรถใหม่ เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน เปลี่ยนชื่อ-สกุล จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น

ยกเว้นคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี

เวลา 06.09-07.04น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 08.09-09.04น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.029-12.37น. เป็นมหัทธโนฤกษ์เวลา 13.15-14.07น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  

เวลา 15.42-16.27น. เป็นราชาฤกษ์เวลา 18.26-19.48 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ตรงกับ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 3 ปีกุน ฤกษ์ดีเป็นศุภะ + ธงชัย + อธิบดี + ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ เซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อ-สกุล ย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่

เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค ราบรื่น

ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับบุรุษ เช่นร้านเสื้อผ้าชาย ค่ายมวย ร้านตัดผมชาย และเจ้าของงานเป็นผู้ชายก็ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 06.57-07.42 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 08.45-09.34 น.เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.24-12.28 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 13.13-14.07น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ปีกุน ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+มหาสิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ เปิดกิจการ เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่

ถอยรถใหม่ เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน เปลี่ยนชื่อ-สกุล จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น

ยกเว้นคนเกิดวันพฤหัสกับวันศุกร์ ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 08.39-09.24 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 11.28-12.23 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.08-14.03 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 15.26-16.21น.เป็นราชาฤกษ์

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 3 ปีกุน ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+ธงชัย+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ เปิดกิจการ เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่

ถอยรถใหม่ เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน เปลี่ยนชื่อ-สกุล จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น

ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับบุรุษ เช่นร้านเสื้อผ้าชาย ค่ายมวย ร้านตัดผมชาย และเจ้าของงานเป็นผู้ชายก็ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.56-08.51น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 10.35-11.44น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.34-13.13น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 14.37-15.33น.เป็นราชาฤกษ์  

เวลา 17.27-18.56 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

เดือนมีนาคม 2563

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4 ปีกุน ฤกษ์ดีเป็นศุภะ+ดิถีธงชัย+ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน เปลี่ยนชื่อ-สกุล ออกรถ

เปิดบัญชีธนาคาร จะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับบุรุษ เช่นร้านเสื้อผ้าชาย ค่ายมวย ร้านตัดผมชาย และเจ้าของงานเป็นผู้ชายก็ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 05.40-06.31น.เป็นเทวีฤกษ์  เวลา 07.09-07.59 น.เป็นราชาฤกษ์

เวลา 09.45-10.38น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 11.29-12.19น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.51-14.42น.เป็นราชาฤกษ์ เวลา 16.36-17.26น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4 ปีกุน ฤกษ์ดีป็นวันลอย+วันอธิบดี+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นเป็นสมโณฤกษ์ เหมาะแก่การทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน ลงเสาเอก ถอยรถ ตั้งศาล ลาสิกขาบทจะส่งผลให้ทุกคนในบ้านมีความร่มเย็นเป็นสุข ความเจริญ

ยกเว้นคนเกิดวันพฤหัสกับวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 13.51-14.42น.เป็นราชาฤกษ์ เวลา 16.36-17.26น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.47-14.38น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 16.31-17.22น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 4 ปีกุน ฤกษ์ดีเป็นราชาโชค+อำมฤตโชค+ลาภะ  ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา แต่งงาน จดทะเบียนสมรส เปลี่ยนชื่อ-สกุล เอารถออกจากอู่

ถอยรถใหม่  จะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี

เวลา 14.02-14.57น.เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 17.47-18.37น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4 ปีกุน ฤกษดีเป็นวันธงชัย+วันอธิบดี+ดิถีธงชัย+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นเทศาราตรีฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ เปิดกิจการงานการติดต่อการค้าระหว่างถิ่น เกี่ยวกับการงานที่ต้องการให้มีผู้คนเข้าออกมากมาย เกี่ยวกับความสนุกสนานชักชวนคนเข้าออกมาก

เปิดโรงมหรสพ สถานเริงรมย์ โรงแรม ร้านอาหาร โรงหนัง สถานบันเทิง ตลาดและศูนย์การค้า งานที่ประกอบอาชีพนอกสถานที่ ร้านค้าขายแบบแผงลอย อาชีพที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอดีส่งผลให้เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย

ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับบุรุษ เช่นร้านเสื้อผ้าชาย ค่ายมวย ร้านตัดผมชาย และเจ้าของงานเป็นผู้ชายก็ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดวันพฤหัสกับวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 08.45-09.40 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 10.30-11.25น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  

เวลา 12.48-13.43น.เป็นราชาฤกษ์ เวลา 15.37-16.32น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  

เวลา 17.59-18.54น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นสุภะ  ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน เปิดกิจการ ตั้งศาล ลงเสาเอก เซ็นสัญญา แต่งงาน จดทะเบียนสมรส เปลี่ยนชื่อ-สกุล เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่

เปิดบัญชีธนาคาร  จะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นคนที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 08.22-09.17น.เป็นเป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 10.12-11.07น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  

เวลา 12.30-13.15น.เป็นราชาฤกษ์ เวลา 15.09-16.04น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  

เวลา 17.19-18.14 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เดือนเมษายน 2563

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 5 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นสิทธิโชค+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน เปลี่ยนชื่อ-สกุล ออกรถ

เปิดบัญชีธนาคาร จะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

ยกเว้นคนที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.49-08.44น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 09.39-10.34น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 11.46-12.41น. เป็นราชาฤกษ์

วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 5  ปีชวด ฤกษ์ดีเป็น ลาภะ ฤกษ์บนเป็นเทศาราตรีฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ เปิดกิจการงานการติดต่อการค้าระหว่างถิ่น เกี่ยวกับการงานที่ต้องการให้มีผู้คนเข้าออกมากมาย เกี่ยวกับความสนุกสนานชักชวนคนเข้าออกมาก

เปิดโรงมหรสพ สถานเริงรมย์ โรงแรม ร้านอาหาร โรงหนัง สถานบันเทิง ตลาดและศูนย์การค้า งานที่ประกอบอาชีพนอกสถานที่ ร้านค้าขายแบบแผงลอย อาชีพที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอดีส่งผลให้เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย

ยกเว้นคนเกิดวันเสาร์ กับวันพุธผกลางวัน)ห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้เด็ดขาด เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี

เวลา 09.25-10.20น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 11.25-12.20น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 14.13-15.08น. เป็นมหัทธโนฤกษ์เวลา 16.03-16.58น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 5 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+สิทธิโชค+ดิถีเรียงหมอน+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน เปลี่ยนชื่อ-สกุล ออกรถ

เปิดบัญชีธนาคาร จะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วยเจริญ

ยกเว้นคนเกิดวันพฤหัสกับวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.30-08.09น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 09.04-09.54น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา11.09-11.54น.เป็นราชาฤกษ์ เวลา 14.00-14.49น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  

เวลา 16.17-17.12น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 5 ปีชวด  ฤกษ์ดีเป็นมหาสิทธิโชค+ศุภะ+ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล   เปิดกิจการ แต่งงาน ส่งตัวเจ้าสาว

เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น

ยกเว้นคนที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 06.45-07.40น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 08.39-09.34น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 10.44-11.39น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 13.32-14.27น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 15.55-16.50น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 6 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นวันฟู  ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน เปิดกิจการ ตั้งศาล ลงเสาเอก เซ็นสัญญา แต่งงาน จดทะเบียนสมรส เปลี่ยนชื่อ-สกุล เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่

เปิดบัญชีธนาคาร  จะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นคนที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 06.12-07.08น.เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 08.03-08.58น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 10.12-11.07น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 13.01-13.56น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 14.51-15.46น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 63 ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 6 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+สิทธิโชค+ลาภะ+อธิบดี ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อ-สกุล   

เปิดร้าน จะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

ยกเว้นคนวันพุธ(กลางคืน)และวันจันทร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 09.46-10.41น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 12.35-13.30น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เดือนพฤษภาคม 2563

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 6 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็น ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา

เปิดร้าน จะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

ยกเว้นคนเกิดวันพฤหัสกับวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 05.09-06.04น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 06.09-07.04น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 ตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 6 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็น วันธงชัย+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน เปิดกิจการ ตั้งศาล ลงเสาเอก เซ็นสัญญา แต่งงาน

จดทะเบียนสมรส เปลี่ยนชื่อ-สกุล เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร  จะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นคนวันพุธ(กลางคืน)และวันจันทร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 06.19-07.16น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 08.24-09.19น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 10.13-11.08น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 12.36-13.31น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นราชาโชค+ชัยโชค+อำมฤตโชค+ลาภะ  ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ เปิดกิจการ แต่งงาน ส่งตัวเจ้าสาว

เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น

ยกเว้นคนที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 08.21-09.16น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 10.09-11.04น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 7 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นวันฟู ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ เปิดกิจการ แต่งงาน ลงเสาเอก ปลูกเรือน เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่

ถอยรถใหม่ เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น

ยกเว้นคนเกิดวันพฤหัสกับวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 08.09-09.14น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 11.06-12.09น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.04-13.54น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 7 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นเทศาราตรีฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ เปิดกิจการงานการติดต่อการค้าระหว่างถิ่น เกี่ยวกับการงานที่ต้องการให้มีผู้คนเข้าออกมากมาย เกี่ยวกับความสนุกสนานชักชวนคนเข้าออกมาก

เปิดโรงมหรสพ สถานเริงรมย์ โรงแรม ร้านอาหาร โรงหนัง สถานบันเทิง ตลาดและศูนย์การค้า งานที่ประกอบอาชีพนอกสถานที่ ร้านค้าขายแบบแผงลอย อาชีพที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอดีส่งผลให้เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย

ยกเว้นคนเกิดวันจันทร์กับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 09.19-09.14น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 11.03-11.58น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.59-13.54น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 7 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+ศุภะ+ดิถีเรียงหมอน  ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ลงเสาเอก ปลูกเรือน ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ เปิดกิจการ แต่งงาน ส่งตัวเจ้าสาว

เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น

ยกเว้นคนเกิดวันจันทร์กับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.53-08.48น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 10.42-11.37น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.32-13.27น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เดือนมิถุนายน 2563

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นลาภะ  ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ เปิดกิจการ แต่งงาน ส่งตัวเจ้าสาว เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกอู่ ถอยรถใหม่ เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน เซ็นสัญญาเช่า

เปิดร้าน จะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

ยกเว้นคนที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.39-08.34น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 10.26-11.21น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.44-13.39น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 7 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับการ ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่

เปิดบัญชีธนาคาร  จะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี ราบรื่น

ยกเว้นคนเกิดวันจันทร์กับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 17.34-18.29น. เป็นราชาฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 7 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็น วันธงชัย+วันลอย  ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน เปิดกิจการ ตั้งศาล ลงเสาเอก เซ็นสัญญา แต่งงาน จดทะเบียนสมรส

เปลี่ยนชื่อ-สกุล เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร  จะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับบุรุษ เช่นร้านเสื้อผ้าชาย ค่ายมวย ร้านตัดผมชาย และเจ้าของงานเป็นผู้ชายก็ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้ รวมทั้งคนที่เกิดวันพุธ(กลางคืน)และวันจันทร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.02-07.52น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 09.51-10.46น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.09-13.04น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 ตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 7 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นวันฟู ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาลลงเสาเอก ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่

เปิดกิจการ แต่งงาน เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกอู่ ถอยรถใหม่ จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น

ยกเว้นคนเกิดวันพฤหัสกับวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 06.58-07.53น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 09.47-10.42น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาลลงเสาเอก ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ เปิดกิจการ แต่งงาน

เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกอู่ ถอยรถใหม่ จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น

ยกเว้นคนเกิดวันพฤหัสกับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 06.39-07.34น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 09.28-10.23น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.46-12.41น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เดือนกรกฏาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฏาคม 2563 ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+วันอธิบดี+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน เปิดกิจการ ตั้งศาล ลงเสาเอก เซ็นสัญญา แต่งงาน จดทะเบียนสมรส เปลี่ยนชื่อ-สกุล เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่

เปิดบัญชีธนาคาร  จะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี  ยกเว้นคนเกิดวันจันทร์กับวันอังคารห้าม ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 09.17-10.12น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 11.34-12.29น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 16.30-17.25น.เป็นราชาฤกษ์  

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฏาคม 2563 ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 8 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+ชัยโชค+อำมฤตโชค+ดิถีเรียงหมอน+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ เซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อ-สกุล ย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่

เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค ราบรื่น ยกเว้นคนที่เกิดวันพุธ(กลางคืน)และวันจันทร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 09.08-10.03น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 11.26-12.21เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2563 ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 8 ปีชวด ฤกษ์ดีวันธงชัย+อธิบดี+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่

เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ ถอยรถ จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น

ยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ(กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

เวลา 16.08-17.03น.เป็นราชาฤกษ์  

วันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2563 ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 8 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นวันลอย ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาลลงเสาเอก ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ เปิดกิจการ แต่งงาน

เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น

ยกเว้นคนที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 08.46-09.41น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 11.09-12.04น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2563 ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 8 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+วันอธิบดี+มหาสิทธิโชค+ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ เซ็นสัญญา ย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่

เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค ราบรื่น  ยกเว้นคนเกิดวันจันทร์กับวันอังคารห้าม ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 05.56-06.51น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 08.45-09.40น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.03-12.02น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันจันทร์ที่ 27 กรกฏาคม 2563 ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 9 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+ ดิถีเรียงหมอน+ดิถีอธิบดี+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ เซ็นสัญญา ย้ายบ้าน

เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค ราบรื่น  ยกเว้นคนเกิดวันพฤหัสกับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 15.30-16.25น. เป็นราชาฤกษ์

วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2563 ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 9 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นสิทธิโชค+ดิถีอธิบดี  ฤกษ์บนเป็นสมโณฤกษ์ เหมาะแก่การทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน ลงเสาเอก ถอยรถ ตั้งศาล ลาสิกขาบทจะส่งผลให้ทุกคนในบ้านมีความร่มเย็นเป็นสุข ความเจริญ

ยกเว้นคนที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 05.14-06.09น. เป็นราชาฤกษ์เวลา 08.03-08.58น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เดือนสิงหาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 9 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+ ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ปลูกบ้าน ลงเสาเอก ตั้งศาล ย้ายบ้าน

เปิดกิจการร้านค้า เป็นฤกษ์คนรวย จะขึ้นบ้านใหม่ ก็จะมีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรือง ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับบุรุษ เช่นร้านเสื้อผ้าชาย ค่ายมวย และเจ้าของงานเป็นผู้ชายก็ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดวันจันทร์กับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา05.06-06.01น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 07.55-08.50น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับการ ย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล เปิดกิจการต่างๆ เปลี่ยนชื่อ-สกุล ลงเสาเอก ถอยรถออกจากอู่

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 เปิดบัญชีธนาคาร เซ็นสัญญาซื้อขายที่ดิน จะส่งผลดีทำให้ท่านมั่นคง เจริญรุ่งเรืองยาวนาน ชั่วลูกสืบหลาน  ยกเว้นคนเกิดวันพฤหัสกับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.51-08.46 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 10.41-11.36น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.04-15.59น. เป็นราชาฤกษ์

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 9 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ เปิดกิจการ แต่งงาน ส่งตัวเจ้าสาว เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกอู่ ถอยรถใหม่ เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน เซ็นสัญญาเช่า

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 เปิดร้าน จะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย  ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับบุรุษ เช่นร้านเสื้อผ้าชาย ค่ายมวย ร้านตัดผมชาย และเจ้าของงานเป็นผู้ชายก็ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดวันพฤหัสกับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.01-07.56น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 09.16-10.11น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  

เวลา 14.14-15.09น. เป็นราชาฤกษ์

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นสิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับการ ย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล

เปิดกิจการต่างๆ ลงเสาเอก ถอยรถออกจากอู่ เปิดบัญชีธนาคาร เซ็นสัญญาซื้อขายที่ดิน จะส่งผลดีทำให้ท่านมั่นคง เจริญรุ่งเรืองยาวนาน ชั่วลูกสืบหลาน

ยกเว้นคนเกิดวันพฤหัสกับวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 06.38-07.33น.เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 08.56-09.51น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.51-14.46น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 17.00-17.55น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นมหาสิทธิโชค  ฤกษ์บน เป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ปลูกบ้าน ลงเสาเอก ตั้งศาล ย้ายบ้าน

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 เปิดกิจการร้านค้า เป็นฤกษ์คนรวย จะขึ้นบ้านใหม่ ก็จะมีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรือง

ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับบุรุษ เช่นร้านเสื้อผ้าชาย ค่ายมวย ร้านตัดผมชาย และเจ้าของงานเป็นผู้ชายก็ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดวันพฤหัสกับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 05.57-06.52น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 08.15-09.10น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.10-14.05น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 16.20-17.15น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  

เดือนกันยายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 10 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+วันอธิบดี+สิทธิโชค+ดิถีอธิบดี+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ เปิดกิจการ แต่งงาน ส่งตัวเจ้าสาว

เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกอู่ ถอยรถใหม่ เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน เซ็นสัญญาเช่า เปิดร้าน จะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย ยกเว้นคนเกิดวันจันทร์กับวันอังคารห้าม ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 12.06-13.01น.เป็นราชาฤกษ์ เวลา 15.19-16.14น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ปลูกบ้าน ลงเสาเอก ตั้งศาล ย้ายบ้าน เปิดกิจการร้านค้า เปลี่ยนชื่อ-สกุล

เปิดบัญชีธนาคาร เป็นฤกษ์คนรวย จะขึ้นบ้านใหม่ ก็จะมีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรือง   ยกเว้นคนวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 11.56-12.51น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา15.06-16.01น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 11 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นศุภะ  ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการย้ายบ้าน ปลูกบ้าน ลงเสาเอก ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการร้านค้า เซ็นสัญญาซื้อขายที่ดิน

เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่  จะส่งผลดีทำให้ท่านมั่นคง ร่ำรวย เจริญรุ่งเรืองยาวนาน ชั่วลูกสืบหลาน  ยกเว้นคนเกิดวันพฤหัสกับวันศุกร์ ใช้ฤกษ์ในวันนี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 06.47-07.42น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 11.42-12.37น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา14.51-15.46น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 11 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี  ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับ การย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่

เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค  ยกเว้นคนเกิดวันจันทร์กับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 06.41-07.36น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์เวลา 08.58-09.53น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 11.36-12.31น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 14.46-15.41น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี++ลาภะ+ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการย้ายบ้าน ปลูกบ้าน ลงเสาเอก ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการร้านค้า เซ็นสัญญาซื้อขายที่ดิน

เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่  จะส่งผลดีทำให้ท่านมั่นคง ร่ำรวย เจริญรุ่งเรืองยาวนาน ชั่วลูกสืบหลาน  ยกเว้นคนเกิดวันจันทร์กับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 06.03-06.58น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 08.36-09.31น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 10.58-11.53น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 14.07-15.02น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  

เดือนตุลาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 11 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ปลูกบ้าน ลงเสาเอก ตั้งศาล ย้ายบ้าน เปิดกิจการร้านค้า เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่  

เป็นฤกษ์คนรวย จะขึ้นบ้านใหม่ ก็จะมีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรือง  ยกเว้นคนเกิดวันจันทร์กับวันอังคารห้าม ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 10.20-11.15น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 12.25-13.24น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  

เวลา 14.19-15.14น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 11 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+ราชาโชค+ชัยโชค+อำมฤตโชค+ลาภะ  ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ปลูกบ้าน ลงเสาเอก ตั้งศาล ย้ายบ้าน เปิดกิจการร้านค้า เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่  

เป็นฤกษ์คนรวย จะขึ้นบ้านใหม่ ก็จะมีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรือง  ยกเว้นคนที่เกิดวันพฤหัสกับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 05.19-06.14น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 07.54-08.49น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 10.41-11.09น. เป็นราชาฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+วันฟู+ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์ เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน ลงเสาเอก ตั้งศาล เปิดกิจการร้านค้าเปลี่ยนชื่อ-สกุล เอารถออกจากอู่ จะส่งผลดีมีความสุขราบรื่น เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียง และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น  และจะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย  

ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับบุรุษ เช่นร้านเสื้อผ้าชาย ค่ายมวย ร้านตัดผมชาย และเจ้าของงานเป็นผู้ชายก็ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ(กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 08.05-09.00น. เป็นราชาฤกษ์

เดือนพฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 12 ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+ชัยโชค+อำมฤตโชค+ดิถีเรียงหมอน +ศุภะ+ดิถีธงชัย ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์ เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน ลงเสาเอก ตั้งศาล

เปิดกิจการร้านค้า แต่งงาน จะส่งผลดีมีความสุขราบรื่น เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียง และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น  และจะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย  ยกเว้นคนเกิดวันจันทร์กับวันอังคารห้าม ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.13-08.08น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 10.22-11.17น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.12-13.07น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 12 ปีชวด  ฤกษ์ดีเป็นลาภะ ฤกษ์บนเป็น เทศาราตรีฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ เปิดกิจการงานการติดต่อการค้าระหว่างถิ่น เกี่ยวกับการงานที่ต้องการให้มีผู้คนเข้าออกมากมาย เกี่ยวกับความสนุกสนานชักชวนคนเข้าออกมาก

เปิดโรงมหรสพ สถานเริงรมย์ โรงแรม ร้านอาหาร โรงหนัง สถานบันเทิง ตลาดและศูนย์การค้า งานที่ประกอบอาชีพนอกสถานที่ ร้านค้าขายแบบแผงลอย อาชีพที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอดีส่งผลให้เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย

ยกเว้นคนเกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้ จะส่งผลร้ายมากกว่าดี

เวลา 06.47-07.42น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 09.56-10.09น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.04-13.01น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 1(อ้าย) ปีฃวด  ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัยฟู+ชัยโชค+อำมฤตโชค+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับการย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ลงเสาเอก ปลูกบ้าน เซ็นสัญญา เปิดกิจการใหม่ เอารถออกจากอู่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญฃีธนาคาร

เป็นฤกษ์คนรวย ส่งผลให้ทำกิจการงานมงคลแล้วเจริญก้าวหน้าเป็นฤกษ์คนรวย มีความสุขกาย สบายใจ เงินทองไม่ขาดมือ ร่ำรวยทรัพย์ด้วยสินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรือง  ยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ(กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 06.18-07.13น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 09.26-10.21น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.16-12.11น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันจันทร์ที่ 28  พฤศจิกายน 2563  ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1(อ้าย) ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นลาภะ+ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ปลูกบ้าน ลงเสาเอก ตั้งศาล ย้ายบ้าน เปิดกิจการร้านค้า เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่  

เป็นฤกษ์คนรวย จะขึ้นบ้านใหม่ ก็จะมีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรือง  ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับบุรุษ เช่นร้านเสื้อผ้าชาย ค่ายมวย ร้านตัดผมชาย และเจ้าของงานเป็นผู้ชายก็ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดวันพฤหัสกับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 08.48-09.43น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 10.41-11.36น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.46-13.41น. เป็นราชาฤกษ์

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1(อ้าย ) ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นศุภะ ฤกษ์บนเป็นเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับการย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ลงเสาเอก ปลูกบ้าน เซ็นสัญญา เปิดกิจการใหม่ เอารถออกจากอู่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล

เปิดบัญฃีธนาคาร เป็นฤกษ์คนรวย ส่งผลให้ทำกิจการงานมงคลแล้วเจริญก้าวหน้าเป็นฤกษ์คนรวย มีความสุขกาย สบายใจ เงินทองไม่ขาดมือ ร่ำรวยทรัพย์ด้วยสินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรือง  ยกเว้นคนที่เกิดวันพฤหัสกับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 08.39-09.34น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 10.29-11.24น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เดือนธันวาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 1(อ้าย) ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+ศุภะ  ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับ การย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ลงเสาเอก ปลูกบ้าน เซ็นสัญญา เปิดกิจการใหม่ เอารถออกจากอู่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล

เปิดบัญฃีธนาคาร เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค   ยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ(กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 08.26-09.21น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 1(อ้าย) ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+ดิถีเรียงหมอน+ดิถีอธิบดี  ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์ เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน ลงเสาเอก ตั้งศาล

เปิดกิจการร้านค้า แต่งงาน เอารถออกจากอู่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร จะส่งผลดีมีความสุขราบรื่น เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียง และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น  และจะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย  ยกเว้นคนเกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้ จะส่งผลร้ายมากกว่าดี

เวลา 12.19-13.14น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 15.08-16.03น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 1(อ้าย) ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นราชาโชค+อำมฤตโชค+ลาภะ+ดิถีอิบดี  ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์ เหมาะสำหรับการย้ายบ้าน ปลูกบ้าน ลงเสาเอก ทำบุญขึ้นบ้านใหม่

เปิดกิจการร้านค้า เซ็นสัญญาซื้อขายที่ดินจะส่งผลดีมีความสุขราบรื่น เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียง และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น  และจะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย  ยกเว้นคนเกิดวันพฤหัสกับวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 05.07-06.02 น.เป็นราชาฤกษ์ เวลา 08.18-09.13น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 1(อ้าย) ปีชวด ฤกษ์ดีเป็น ศุภะ  ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับการย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ลงเสาเอก ปลูกบ้าน เซ็นสัญญา เปิดกิจการใหม่ เอารถออกจากอู่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล

เปิดบัญฃีธนาคาร เป็นฤกษ์คนรวย ส่งผลให้ทำกิจการงานมงคลแล้วเจริญก้าวหน้าเป็นฤกษ์คนรวย มีความสุขกาย สบายใจ เงินทองไม่ขาดมือ ร่ำรวยทรัพย์ด้วยสินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรือง  ยกเว้นคนที่เกิดวันพฤหัสกับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 12.06-13.01น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 14.55-15.50น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2563 วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2(ยี่) ปีกุน ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+ราฃาโชค+อำมฤตโชค+ลาภะ ฤกษ์บนเป็น เทศาราตรีฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ เปิดกิจการงานการติดต่อการค้าระหว่างถิ่น เกี่ยวกับการงานที่ต้องการให้มีผู้คนเข้าออกมากมาย เกี่ยวกับความสนุกสนานชักชวนคนเข้าออกมาก

เปิดโรงมหรสพ สถานเริงรมย์ โรงแรม ร้านอาหาร โรงหนัง สถานบันเทิง ตลาดและศูนย์การค้า งานที่ประกอบอาชีพนอกสถานที่ ร้านค้าขายแบบแผงลอย อาชีพที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอดีส่งผลให้เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย  ยกเว้นคนเกิดวันพฤหัสกับวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.19-08.14น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ตรงกับขึ้น 44 ค่ำ เดือน 2(ยี่) ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+สิทธิโชค+ศุภะ  ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับการย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ลงเสาเอก ปลูกบ้าน เซ็นสัญญา เปิดกิจการใหม่ เอารถออกจากอู่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล

เปิดบัญฃีธนาคาร เป็นฤกษ์คนรวย ส่งผลให้ทำกิจการงานมงคลแล้วเจริญก้าวหน้าเป็นฤกษ์คนรวย มีความสุขกาย สบายใจ เงินทองไม่ขาดมือ ร่ำรวยทรัพย์ด้วยสินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรือง  ยกเว้นคนเกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้ จะส่งผลร้ายมากกว่าดี

เวลา 06.54-07.52น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 08.47-09.42น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 2(ยี่) ปีชวด ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+ดิถีเรียงหมอน+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการย้ายบ้าน ปลูกบ้าน ลงเสาเอก ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการร้านค้า เซ็นสัญญาซื้อขายที่ดิน

เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่  จะส่งผลดีทำให้ท่านมั่นคง ร่ำรวย เจริญรุ่งเรืองยาวนาน ชั่วลูกสืบหลาน  ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับบุรุษ เช่นร้านเสื้อผ้าชาย ค่ายมวย ร้านตัดผมชาย และเจ้าของงานเป็นผู้ชายก็ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนเกิดวันจันทร์กับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 10.48-11.43น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 13.37-14.32น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  

ฤกษ์ทั้งหมดนี้เป็นฤกษ์ที่ดีทั้งหมดของปี2563 นำใช้งานให้เหมาะสมกับฤกษ์ ขึ้นบ้านใหม่ย้ายบ้าน ยึดเจ้าบ้านเป็นหลัก

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.baannut99.com/